Tarieven

Als iemand een indicatie heeft gekregen voor een dagbesteding betaalt de gemeente deze dagbesteding, hetzij in de vorm van een plaats in een dagbesteding die de gemeente inkoopt, hetzij door deze toelage om te zetten in een persoonlijk gebonden budget (PGB: afhankelijk van de ernst van de dementie en eventuele andere beperkingen).

Dan is het afhankelijk van het inkomen van de gast welk bedrag zelf moet worden bijbetaald.

Naast deze regeling vraagt De Reizende Man een eigen bijdrage van € 5,00 per dag voor de koffie/thee, lunch en materialen (schildersmaterialen, speksteen, klei e.d.).

Als het inkomen erg hoog is, is de eigen bijdrage ook hoog; dan is het soms verstandiger om het privé te betalen. Dan zijn de kosten € 55,00 per dag.

Als u hier meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met Tonny Mastenbroek: kaboord@ziggo.nl